แหย่งและที่นั่งเล่น

เก้าอี้ระนาดไม้สัก

ราคา 1,800 บาท

 

เก้าอี้ระนาดไม้สัก

ราคา 1,900 บาท

 

ชิงช้านั่งเล่น

ราคา 5,500 บาท

 

ชุดชายหาด

ราคา 4,500 บาท

 

ชุดสนามปีกไม้

ราคา 6,000 บาท

 

แหย่ง ขนาด 60x100x82 cm

ราคา 7,000 บาท

 

แหย่ง ขนาด 100x40x50 cm

ราคา 6,000 บาท

 

แหย่ง ขนาด 200x100 cm

ราคา 11,000 บาท

 

แหย่งแกะมังกร ขนาด 200x100 cm

ราคา 11,000 บาท

 

แหย่งโซฟาเต้าทึบ ขนาด 200x100 cm

ราคา 9,500 บาท

 

แหย่งมังกร

ราคา 11,500 บาท