เคาร์เตอร์

ตู้เคาร์เตอร์ 2 บาน 2 ลิ้นชัก

ขนาด 120x90 cm ราคา 6,300 บาท

ขนาด 100x90 cm ราคา 5,500 บาท

 

ตู้เคาร์เตอร์ 2 บาน

ราคา 5,700 บาท

 

ตู้เคาร์เตอร์ 6 ลิ้นชัก

ราคา 10,000 บาท

 

ตู้เคาร์เตอร์ ขนาด 150x90 cm

ราคา 9,000 บาท

 

ตู้เคาร์เตอร์ ขนาด 200x90 cm

ราคา 10,000 บาท

 

ตู้เคาร์เตอร์ ขนาด 200x90 cm

ราคา 10,000 บาท

 

ตู้เคาร์เตอร์ ขนาด 200x90 cm

ราคา 10,000 บาท

 

ตู้เคาร์เตอร์บานเกล็ด ขนาด 200x90 cm

ราคา 10,000 บาท

 

โต๊ะคอมพิวเตอร์

ราคา 4,800 บาท