ประตู

ทึบร่องวี ขนาด 80 x 200 cm

ราคา 3,200 บาท

 

ประตู 5 เต้าปีกนก ขนาด 80x200 cm

ทำสี ราคา 4,500 บาท

ไม่ทำสี ราคา 3,500 บาท

 

ประตู 5 เต้าปีกนก แกะลายกลาง

ทำสี ราคา 5,000 บาท

ไม่ทำสี ราคา 4,000 บาท

 

ประตูบานคู่ ขนาด 80x200 cm 2 บาน

 

ประตูบานคู่ ขนาด 80x200 cm 2 บาน

 

ลาย 8 เต้า ขนาด 80x200 cm

ราคา 4,400 บาท

 

ลายโค้งแสง

ทำสี ราคา 5,000 บาท

ไม่ทำสี ราคา 4,000 บาท

 

ลายช้าง ขนาด 80x200 cm

ราคา 6,700 บาท

 

ลายมังกร-หงส์ ขนาด 80x200 cm

ราคา 6,300 บาท