ชั้นวางของและรองเท้า

กระเช้าเล็ก

ราคา 1,700 บาท

 

กระเช้าใหญ่

ราคา 2,000 บาท

 

ชั้นวางรองเท้า

ราคา 3,900 บาท

 

ชั้นวางหนังสือ

ราคา 4,500 บาท

 

ชั้นวางหนังสือฉลุ 3 ชั้น

ราคา 3,800 บาท

 

ชั้นวางหนังสือฉลุ 4 ชั้น

ราคา 4,300 บาท

 

ชั้นวางหนังสือซี่กลม

ราคา 6,000 บาท

 

ตู้วางของหรือชั้นวางรองเท้า 3 บาน

ราคา 5,400 บาท