ตู้เสื้อผ้า

ตู้เสื้อผ้า 2 บาน 3 ลิ้นชัก ขนาด 180x120 cm

ราคา 13,000 บาท

 

ตู้เสื้อผ้า 2 บาน

ราคา 12,500 บาท

 

ตู้เสื้อผ้า 2 บาน เต้าเล็ก

ราคา 13,000 บาท

 

ตู้เสื้อผ้าเต้าเอนกลาง

ราคา 16,500 บาท